Loomad liikluses

Kõige enam juhtub loomadega liiklusõnnetusi Eesti kolmel põhimaanteel – Tallinnast Narva, Võru ja Pärnu suunal, kus on ka liiklusintensiivsus kõrgem teistest maanteedest ning seal on sesoonselt lubatud suurem sõidukiirus. Ebameeldivaid kokkusaamisi metsaelanikega aitab vältida eelkõige sõidukijuhi tähelepanelikkus ning teadlikkus nende tee-äärsete kohtade suhtes, kus metsloomad võivad oma toiduotsingutel ja rännakutel maantee peale sattuda. Maantee võib lõigata ulukite toitumisalasid, eraldada suviseid toitumispaiku talvistest ning ka poegimiskohti ja mänguplatse. Tähelepanu peaks koondama metsaservade läheduses ning metsa vahel sõites, aga ka vooluveekogude ristumisel teega. Metskitsi võib teed ületama meelitada taliviljaoras teelähedasel põllul, põtru tee-äärsed pajustikud, männinoorendikud ja raiejäätmed teelähedasel langil. Ligitõmbavad on lombid, kuhu sulamis- ja vihmavetega valguvad soolad talvel teele puistatud segudest.
Metslooma märgates on soovitatav kiirust vähendada ning vajadusel seisma jääda, kindlasti ei tohiks anda signaali või järsult gaasi vajutades proovida kaugemale sõita. Meeles tasub pidada, et ulukid võivad liikuda karjana.

Vaata Tallinn – Narva maantee statistikat
Vaata Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee statistikat
Vaata Tallinn-Pärnu-Ikla maantee statistikat
Liiklusõnnetused põtradega
Liiklusõnnetused metskitsedega
Loomaõnnetused 2007
Liiklusõnnetused loomadega ja statistika 2004-2006
Näited ulukiläbipääsudest Tallinn-Narva maanteel
Ettevaatust maanteel

Imetajad Eestis:

• Halljänes
• Hallhüljes
• Harilik siil
• Hunt
• Ilves
• Lendorav
• Kobras
• Kärp
• Kährik
• Metskits
• Metssiga
• Metsnugis
• Mäger
• Mink
• Naarits
• Nirk
• Ondatra
• Orav
• Pruunkaru
• Punahirv
• Põder
• Rebane
• Saarmas
• Tuhkur
• Tähnikhirv
• Valgejänes
• Viigerhüljes