Hunting tourism – metsästysmatkailu – охотничий туризм

•  infokostiverejahiselts@gmail.com
•  +372 5035000

Jahipidamise kord ja võimalused Eestis viibivatele välismaalastele

Vastavalt Eesti seadustele võib meie riigis jahti pidada välisriigi kodanik, kes ka omal maal omab jahitunnistust ja relvakandsmisluba. Välisriigi kodanikele väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku taotlusel ning asukohamaa jahitunnistuse alusel Eesti jahitunnistused/protokollid.

Välisriigi kodanik võib Eesti riiki kaasa tuua oma jahirelva Eesti Politseiameti poolt väljaantud loa alusel, mille taotleb välisriigi kodanikule jahikülalise Eestisse kutsunud vastuvõtja/jahipiirkonna valdaja. Relvaga võib kaasas olla kuni 100 padrunit.

Jahitunnistus/protokoll annab õiguse trofee väljaviimiseks riigist. Karu, hundi ja ilvese trofee väljaviimiseks peab olema vormistatud eraldi rahvusvaheline trofee saateleht ehk CITES luba. Samasugust oma maa CITES sisseveo luba peab ka kütt omama, et trofee õnnelikult koju jõuaks.

Nii Eesti jahitunnistuse kui ka relvakandmisloa eest tuleb tasuda riigilõivu. Eestis tegelevad jahikülaliste vastuvõtmisega praktiliselt kõik Eesti Jahimeeste Seltsi liikmed.

Täpsem info: Eesti Jahimeeste Seltsi keskus aadressil Tallinn Kuristiku 7. Telefonid (+372) 601 4545, (+372) 601 4544 www.ejs.ee